English version of this page

Disputas: Jakob Brandt Utne Haldorsen

Ph.d.-kandidat Jakob Brandt Utne Haldorsen ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Three-Component Borehole-Seismic Data for graden Doctor Philosophiae (Dr. philos).

Jakob Brandt Utne Haldorsen. Foto: Privat

Jakob Brandt Utne Haldorsen. Foto: Privat

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom. Verten vil moderere det digitale mens disputaslederen moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Klikk her for å delta på disputasen (åpnes kl 13.00 den 14. mai)

Last ned Zoom her

 

Prøveforelesning - tid og sted

Siden dette er et forsvar for graden Doctor Philosophiae (Dr. philos) vil det være to prøveforelesninger. Prøveforelesningene er:

Oppgitt tema:  Review the state-of-the-art  of machine learning methods applied to the processing of VSP data | Digitalt opptak av prøveforelesning

Selvvalgt tema:  Plane-Wave Decomposition and Aliasing of Waveforms | Digitalt opptak av prøveforelesning

 

Kreeringssammendrag

Denne doktorgradsavhandlingen omhandler seismiske avbildnlngsmetoder, og hvordan målinger av retningen av partikkelbevegelse (indusert av en akustisk bølge) kan innarbeides i analysene. For kompresjonsbølger innebærer de beskrevne metodene at den målte partikkelbevegelsen projiseres inn på - eller vinkelrett på - strålebanen som forbinder et muling refleksjons eller refraksjonspunkt til målepunktet. Avhandlingen beskriver hvordan dette tillater avbildninger av kompliserte reservoarstrukturer ved hjelp av data som er registrert av tre-komponent sensorer i en oljebrønn.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Haldorsens avhandling:

Optimal Formation Imaging Using Three-Component Borehole-Seismic Data

Borehole-seismic data acquisition allows for measuring the compressional and shear components of a wave field from within the rock volume. Having determined the polarizations and the arrival times of the different components over the aperture of the array, one can estimate their propagation direction. The propagation direction essentially points back along a ray to the point of reflection, scattering or conversion.

Haldorsen describes in his study how a ray-based migration/ deconvolution process can be used to separate the scattered compressional component from other wave-field components by projecting the full three-component wave field on to the ray connecting the receiver and image point for the compressional component, and perpendicular to this ray for the shear components. The projected components are used to give images of the scattering potential for the formation from a spread of surface source locations and an array of three-component receivers deployed in a well. 

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Jakob Brandt Utne Haldorsen, portrett; 500px. Foto: Privat

Publisert 29. apr. 2020 11:39 - Sist endret 9. juni 2020 15:06