English version of this page

Disputas: Andreas Alexander

Ph.d.-kandidat Andreas Alexander ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Measuring glacial channel hydrology for graden Philosophiae Doctor.

Andreas Alexander. Foto: UiO

Andreas Alexander. Foto: UiO

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Ice-ocean interactions: processes controlling tidewater glaciers, marine ice sheets and ice shelves

Kreeringssammendrag

Brehydrologi beskriver vann i og rundt isbreer. Vannet er viktig for brebevegelser, for havnivåstigning, geofarer, vannkraft, og som drikkevannskilde. Kunnskapen om brehydrologi er likevel begrenset, fordi den er vanskelig å måle. I dette doktorgradsarbeidet utvikles det derfor en ny målemetode ved hjelp av «Driftere» for å måle brehydrologien. Studien omfatter også temperaturmålinger av permafrost under isbreer, og videre diskuteres den effekten klimaendringer har på Svalbards brehydrologi.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Alexanders avhandling:

Measuring glacial channel hydrology

Glacier hydrology describes water movement around, on, in and under glaciers. Water plays an important role for glacier flow and thus ice transport into the sea and the associated sea level rise. It is important for nutrient transport and release into ecosystems, for hydropower, and for drinking water supply in glaciated regions.

Image may contain: Cloud, Sky, Water, Mountain, Slope.
Drifter deployment on the glacier Austre Brøggerbreen near Ny-Ålesund, Svalbard. Photo: Andreas Alexander

Glacier related flood events are additionally a geohazard risk, emphasizing the importance of accurate knowledge of glacier hydrology to predict such flood events. The knowledge of glacier hydrology, however, is very limited due to general inaccessibility of glacial subsurface flows and thus lack of direct observations and technologies that could provide them.

This doctoral thesis develops novel technologies, allowing to observe and study water flow inside glacial channels in detail. The technics areapplied on Svalbard glaciers. For this, sensing drifters are proposed and their statistical repeatability tested. The instruments are then used to study water flow over glacier surfaces. Further, a method to reconstruct flow paths from drifter data is proposed and showcased with the example of a channel within a glacier.

Additional speleological investigations provide permafrost temperatures under Svalbard glaciers and highlight the importance of meteorological glacier surface conditions for temperature and erosion of the glacier bed.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Andreas Alexander, portrett; 500px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Foto med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 600px.

Publisert 7. mai 2021 15:02 - Sist endret 4. okt. 2021 13:05