English version of this page

Disputas: Helene Birkelund Erlandsen

Ph.d.-kandidat Helene Birkelund Erlandsen ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Perturbing and constraining Norway's surface water and energy balance for graden Philosophiae Doctor.

Foto av Helene Birkelund Erlandsen. Foto: Privat

Helene Birkelund Erlandsen. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. Et begrenset antall plasser er tilgjengelig i auditorium 1.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Causes and effects of current and future heatwaves over Nordic regions

Kreeringssammendrag

Mengde vann i norske kraftmagasiner og vårflommer og temperaturen vi opplever er prisgitt vann- og energibalansen på bakken. I avhandlingen belyses hvordan endringer på bakkenivå påvirker atmosfæren over, og omvendt. Ved bruk av en regional klimamodell finner vi at årlig avrenning i Sør-Norge er sensitiv for endringer av sjø-overflatetemperaturen eller hvor tregrensen går. Videre presenteres et høy-oppløst strålings- og fuktighets-datasett for Norge med atmosfæriske variabler som inngår i bakkens vann- og energibalanse. En studie av Norges vannbalanse der stråling og fuktighet benyttes som inngangsdata i en videreutviklet hydrologisk modell, viser at det er usikkerhet i eksisterende estimater for normal nedbør og fordampning.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Erlandsens avhandling:

Perturbing and constraining Norway's surface water and energy balance

This summer extreme flooding events and wildfires took place worldwide. The interplay of the land surface and atmosphere has been studied for a thousand years.

Illustrasjon: geographie_der_pflanzen_in_den_tropen-landern
Life is both subjected to and interacts with the water and energy balance. Alexander von Humboldt’s 1807 Tableau Physique was an innovative diagram depicting a cross-section of equatorial Andes mountains, showing how plant communities changed with elevation and climate. Figure source WIKIMEDIA COMMONS

Yet, we are still unsure about how changes on the land surface impact the atmosphere and vice versa. Further, present-day models of surface and near-surface variables rely on simplifications. This thesis takes on these issues in three studies, by combining novel model experiments and observational data.

In one study we conducted experiments in a regional climate model centered on South Norway. We perturbed surface features, either forest extent, snow cover, or sea surface temperature (SST). Annual precipitation and runoff were sensitive to both forest extent and SST changes. Another study considers two drivers of the land surface: near-surface humidity and incident radiation. It presents a new method producing a high-resolution data-set of these variables. Exciting estimates and the new data-set were compared with observational data.

The new data-set was exploited in a third study. In a gridded hydrological model we allowed snowmelt and evaporation to also react to humidity and radiation. Comparison with previous studies showed uncertainty about Norway's average annual precipitation and evaporation.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Helene Birkelund Erlandsen, portrett; 500px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px.

Publisert 10. sep. 2021 14:21 - Sist endret 14. des. 2021 14:31