English version of this page

Disputas: Trine Jahr Hegdahl

Ph.d.-kandidat Trine Jahr Hegdahl ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Hydrological ensemble prediction systems: from evaluating daily streamflow forecasts to exploring the impact of selected flood events in a future climate for graden Philosophiae Doctor.

Trine Jahr Hegdahl. Foto: Privat

Trine Jahr Hegdahl. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

How can we predict the future of rivers? Challenges and opportunities to address societal needs

Kreeringssammendrag

I denne avhandlingen er et rammeverk, tilsvarende systemet for operasjonell flomvarsling i Norge, brukt til å bedre prognoser for flomvarsling, samt å evaluere omfanget av ekstreme flomhendelser i et fremtidsklima. Ved å benytte ensembler og statistiske teknikker ble det laget alternative flomprognoser for 145 nedbørfelt. Disse ble så analysert. Hvor godt flomprognosene traff viste seg å være avhengig av region, sesong og hvilken teknikk som var benyttet for å optimalisere prognosene. Regnflommer om høsten var totalt sett mest utfordrende å varsle. Beregninger av flommer forårsaket av ekstreme nedbørhendelser (her: atmosfæriske elver) viste at enkelthendelsene i et fremtidscenario medførte flom i flere elver samtidig, og at flommene økte i størrelse sammenlignet med dagens flomhendelser.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Hegdahls avhandling:

Hydrological ensemble prediction systems: from evaluating daily streamflow forecasts to exploring the impact of selected flood events in a future climate

Worldwide, floods are the natural disaster causing the highest economic losses and casualties. Flood warnings are issued to inform of potential threats, and allow flood managing authorities time to take appropriate actions to prevent and reduce the impact. Flood forecasts are often uncertain, and statistical techniques are used to improve the forecasts. Climate studies indicate that flood magnitude and frequency will change. More knowledge to improve flood forecasts and to assess the outcome of future floods is needed.

Bildet kan inneholde: vann, vannforsyning, fluviale landformer av bekker, tre, anlegg.
Flooding in Flåm (Aurland, Norway) caused by an atmospheric river in October 2014. Photo: Svein Arne Vågane, NVE

The aim of this thesis is to provide improved operational flood forecasts and raise awareness of future floods. An experimental setup of the Norwegian flood forecasting systems was used and included 145 river catchments. First, techniques to improve flood forecasts were applied and revealed seasonal and regional patterns in flood forecast performance. By exposing areas with low forecast performance, targeted and tailored corrections can be applied.

Secondly, extreme flood events caused by atmospheric rivers in a future climate were compared to the most extreme events of the present climate. The future extreme events showed an increase in both flood magnitude and more rivers flooded concurrently.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Trine Jahr Hegdahl, portrett; 500px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Foto med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px.

Publisert 4. mars 2021 09:48 - Sist endret 4. okt. 2021 13:08