English version of this page

Disputas: Neelima Kandula

Ph.d.-kandidat Neelima Kandula ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Dynamic synchrotron imaging of brittle failure in crustal rocks for graden Philosophiae Doctor.

Foto: Neelima Kandula

Neelima Kandula. Foto: Helene Nøkland Lund

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

The physics of sand dunes

Kreeringssammendrag

Geologiske fenomener som jordskjelv og dannelse av skjærsoner har mikrostrukturell opprinnelse. I avhandlingen er mikroskalamekanismer for sprø deformasjon i jordskorpen avbildet under in-situ situasjoner og ved bruk av synkrotron røntgenmikro-tomografi. De eksperimentelle studiene tester for første gang teoretiske modeller på deformasjon/svikt i heterogene sprø bergarter, og identifiserer mekanismer for belastningslokalisering, inkludert tilstedeværelsen av forløpssignaler til jordskjelv.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Kandulas avhandling:

Imaging brittle deformation in rocks of Earth’s crust using X-ray synchrotron

Image may contain: Rectangle, Amber, Organism, Font, Terrestrial plant.
Illustration/larger version | Illustration credit: Neelima Kandula

Majority of earthquakes originate at depths of 15-20 kilometers and may propagate on to the surface resulting in catastrophes. Predicting their occurrence is an important question in Earth science. These geological phenomena have microstructural origins and can be better understood when considering the material failure properties of rocks at microscale.

To investigate microscale deformation in centimetre-scale rock specimen, a special triaxial rock deformation apparatus, HADES (built in-house) is employed. Three-dimensional images of the microstructural deformation at every step increase in axial load are obtained using the technique of synchrotron X-ray micro tomography. A series of digital volumes of the rock microstructure is obtained until failure, which facilitates tracking the accumulation of damage, localization of strain and underlying microstructural mechanisms that govern failure in brittle rocks. Using a detailed analysis of microstructural evolution, this experimental study provide the first test of theoretical models of failure proposed for heterogeneous brittle rocks and identify mechanisms of strain localization and earthquake nucleation in them.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Neelima Kandula, portrett; 500px. Foto: Helene Nøkland Lund

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1500px.

Publisert 15. juni 2021 10:05 - Sist endret 4. okt. 2021 13:03