English version of this page

Disputas: Ole Rabbel

Ph.d.-kandidat Ole Rabbel ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Fracturing of igneous intrusions emplaced in organic-rich shale: Implications for hydrothermal flow, petroleum systems and exploration in volcanic basins for graden Philosophiae Doctor.

Foto av Ole Rabbel. Foto: Privat

Ole Rabbel. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. Det er mulig  å være tilstede på disputasen i auditorium 1. 

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

15.10.2021, kl. 9:00, Auditorium 1, Geologibygningen og digitalt på Zoom:

Tectonic inversion in sedimentary basins

Kreeringssammendrag

Magmatisk smeltemasse som trenger inn i organisk rik skifer utløser danning av hydrokarboner og hydrotermisk strømning i jorden. Dette kan føre til utslipp av store mengder av klimagassen metan til atmosfæren, men også til danning av olje- og gass. Avhandlingen karakteriserer sprekknettverk i magmatiske intrusjoner, og viser at de i stor grad kan påvirke hydrotermiske strømninger og transport av hydrokarboner knyttet til intrusjoner. I tillegg viser doktorgradsarbeidet hvordan seismisk modellering kan forbedre seismisk tolkning av intrusjoner i ulike geologiske omgivelser.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Rabbels avhandling:

Fracturing of igneous intrusions emplaced in organic-rich shale: Implications for hydrothermal flow, petroleum systems and exploration in volcanic basins

Hot igneous intrusions entering organic-rich shale trigger hydrocarbon generation and hydrothermal flow. This may release large quantities of methane to the atmosphere, causing global climate crises, or alternatively form petroleum accumulations. Fracturing in and around magmatic intrusions influences subsurface permeability and thus hydrothermal flow and hydrocarbon migration in these systems. However, fracturing processes of igneous intrusions and the surrounding host rock are still poorly understood.

This doctoral thesis combines fieldwork, numerical modeling, and seismic modeling to improve our understanding of how fractures evolve within igneous intrusions and their host rocks, and how this impacts subsurface hydrothermal flow patterns. A key finding is that fracture networks of shale-hosted intrusions can be substantially more variable than previously thought. These fracture networks can become accessible to hydrothermal fluids and hydrocarbons while intrusions are still extremely hot, leading to graphitization of hydrocarbons at 350-400°C or more. Lastly, seismic modeling results demonstrate that fracturing, igneous rock type and host rock variability may cause seismic reflections from intrusions to vary between strong reflections to transparent. This finding is important because seismic data play a key role in the identification and characterization of subsurface igneous intrusions.

Bildet kan inneholde: produkt, bilbelysning, rektangel, linje, gjøre.
Graphical summary of the thesis: A combination of 1) field observations, 2) numerical modelling of effect on flows, and 3) seismic modelling and seismic imaging, improve the understanding of how fractures evolve within igneous intrusions and the host rock, and how this impacts subsurface hydrothermal flow patterns. Figure: Ole Rabbel

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Ole Rabbel, portrett; 500px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1700px.

Publisert 1. okt. 2021 14:00 - Sist endret 18. okt. 2021 09:43