English version of this page

Disputas: Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl

Ph.d.-kandidat Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Improved predictions of supercooled liquid water and atmospheric icing in the HARMONIE-AROME weather prediction model for graden Philosophiae Doctor.

Foto: Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl

Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning avholdes digitalt ved bruk av Zoom. Verten av Zoom-møtet vil moderere det tekniske mens disputasleder moderer disputasen. Et begrenset antall plasser er tilgjengelig i auditorium 1.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder inviterer til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å trykke på "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Evolution of extreme weather in Northern Europe in the context of climate change under different scenarios 

Kreeringssammendrag

Når underkjølte vanndråper i atmosfæren når et fast objekt kan det fryse fast på objektet og danne store mengder is. Dette kalles atmosfærisk ising, og kan forårsake skader på infrastruktur slik som kollaps av kraftlinjer og at fly mister kontrollen. Avhandlingen viser hvordan varsling av atmosfærisk ising kan forbedres gjennom å bedre gjengi skyprosessene som fører til underkjølt vann i værvarslingsmodellen som i dag benyttes ved Meteorologisk institutt.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Engdahls avhandling:

Improved predictions of atmospheric icing

Atmospheric icing happens when supercooled liquid droplets inside the clouds come into contact with a solid object and freeze. The accumulated ice can bring down infrastructure such as transmission lines and cause aircraft to lose control. Accurate knowledge of the amount of supercooled liquid is crucial to forecast atmospheric icing, yet remain challenging due to the myriads of complex physical processes going on inside the clouds.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, vann, cumulus, gatelykt.
Atmospheric icing on transmission lines in Norway. Illustration picture: Ole Gustav Berg/Statnett

This doctoral thesis in cloud physics aims to improve the representation of supercooled liquid water in the weather forecast model HARMONIE-AROME, used for operational forecasts by MET-Norway and many other European countries.

Through idealised experiments the parts of the model’s microphysics scheme, responsible for the forecast of clouds are modified. The final modified model is then validated over a 3-month winter season to test its ability to forecast supercooled liquid water and thereby atmospheric icing. The results show that the modified scheme has a better representation of supercooled liquid and gives better estimates of ice loads on transmission lines and forecasts of aircraft icing.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Bjørg Jenny Kokkvoll Engdahl, portrett; 500px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Foto med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px.

Publisert 17. aug. 2021 10:11 - Sist endret 15. okt. 2021 14:48