English version of this page

Disputas: Henrik Nygaard Hansen

Ph.d.-kandidat Henrik Nygaard Hansen ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Reservoir quality characterization and prediction of deeply buried clay coated sandstones on the NCS, Examples from the South Western Barents Sea and Northern North Sea for graden Philosophiae Doctor.

Henrik Nygaard Hansen. Foto: Privat

Henrik Nygaard Hansen. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning vil bli holdt i Auditorium 1, Geologibygningen. I noen tilfeller vil det være mulig å delta på prøveforelesningen og disputas digitalt, i så fall blir det lagt ut en lenke til Zoom.

Prøveforelesning

Onsdag 7 desember, 10:15-11:00, Aud 1, Geologibygningen:

Sedimentary and stratigraphic heterogeneity in coastal depositional systems with a focus on clay drapes and primary clay coating mineral distributions

Kreeringssammendrag

Petroleumsindustrien har stadig større fokus på å drive kostnads- og miljøeffektiv letepolitikk, og et viktig ledd i denne strategien er å bruke eksisterende infrastruktur. Dette medfører at letevirksomheten i større grad konsentreres mot dypere begravde sandsteinsreservoarer. Reservoarkvalitet i sandsteiner reduseres gjerne betraktelig som en funksjon av økende dybde (> 2.5 km) om det ikke er en porøsitets- og permeabilitetsbevarende mekanisme tilstede. Dette doktorgradsarbeidet benytter ulike datasett og metoder for å undersøke dannelse, distribusjon, effekt og forutsigbarhet av leirbelegg på sandkorn i sandsteiner som en mekanisme for bevare gode reservoaregenskaper i dypt begravde sandsteiner. Avhandlingen presenter resultater som kan ha stor betydning for en effektiv letepolitikk.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Nygaard Hansens avhandling:

Reservoir quality characterization and prediction of deeply buried clay coated sandstones on the NCS, Examples from the South Western Barents Sea and Northern North Sea

In recent years, petroleum exploration that utilizes existing infrastructure to save time, cost and lower production related C02 emissions have become more important. This strategy require more emphasis on deeply buried prospects which call for a thorough understanding of geological processes that affect reservoir quality distribution in deeper parts (> 2.5 km) of the subsurface. This doctoral work focuses on the characterization of clay coats in reservoir sandstones, a feature important for persevering high reservoir quality in deeply buried reservoirs. The objectives are to enhance our understanding of their distribution, formation and implications for reservoir quality heterogeneity.

The main findings of this doctoral study include:

  • The morphological characteristics of clay coats have important implications for reservoir quality heterogeneity.
  • Historical core- and well log data in conjunction with machine learning can effectively aid regional reservoir quality delineation.
  • Simple lab experiments can be key to unlock the controls on how clay coats form on the surface of sand grains. Results from this doctoral study indicate that specific physical- and chemical processes between sand and clay particles control the clay attachment process.
Figure: Three types of clay coats that form the basis for the study. A) Example from experimental study with artificial mixing of sand and clay particles. B) Thin section sample from the Stø Formation, Barents Sea, that shows illitic clay coats (blue) on quartz grains that originated in a shallow shelf environment. C) Thin section sample from the Agat Formation, North Sea; that shows chlorite coats (light brown) on quartz grains in sandstone units deposited in a slope setting. See larger format. Figure: H.N. Hansen
Three types of clay coats that form the basis for the study: A) Example from experimental study with artificial mixing of sand and clay particles. B) Thin section sample from the Stø Formation, Barents Sea, that shows illitic clay coats (blue) on quartz grains that originated in a shallow shelf environment. C) Thin section sample from the Agat Formation, North Sea; that shows chlorite coats (light brown) on quartz grains in sandstone units deposited in a slope setting. See larger format. Figure: H.N. Hansen

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Henrik Nygaard Hansen, portrett; 400px. Foto: Privat

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1860px.

Publisert 23. nov. 2022 09:49 - Sist endret 24. nov. 2022 13:27