English version of this page

Disputas: Md Jamilur Rahman

Ph.d.-kandidat Md Jamilur Rahman ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Seal, and overburden rock characterization of potential CO2 storage sites in the northern North Sea for graden Philosophiae Doctor.

Md Jamilur Rahman. Foto: Private

Md Jamilur Rahman. Foto: Private

Disputas og prøveforelesning vil bli holdt i Auditorium 1, Geologibygningen. I noen tilfeller vil det være mulig å delta på prøveforelesningen og disputas digitalt, i så fall blir det lagt ut en lenke til Zoom.

Prøveforelesning

Mandag 27 juni, 13:00, Aud 1, Geologibygningen

Carbon dioxide movement in the sedimentary sequence - differences and similarities between the controlling factors for natural gas in reservoirs and CO2

Kreeringssammendrag

Carbon capture and storage (CCS) er en teknologi for å ta ut klimagassen CO2 før den slippes ut i atmosfæren, for så å lagre den trygt under bakken. Dette doktorgradsarbeidet  evaluerer det ugjennomtrengelige laget kalt takbergart (caprock), som hindrer lagret CO2 i å migrere oppover fra det geologisk lageret. En arbeidsflyt er utviklet for å karakterisere målrettede fjellbruddrisikoer ved å integrere alle analyser. Utarbeidelse av slike detaljerte caprock-karakteriseringer bidrar til å bygge opp vår kunnskap og tillit til en sikker og permanent CO2-lagring under overflaten.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Rahmans avhandling:

Building confidence in subsurface geological carbon dioxide (CO2) injection project

The anthropogenic atmospheric carbon dioxide (CO2) is one of the major greenhouse gases that are responsible for human-induced global warming. To avoid further damage, we need to cut half of the CO2 emission by 2030 and net-zero emissions by 2050. Subsurface storage of CO2 is one of the viable solution that cuts emissions with the lowest possible cost. The injected CO2 will be captured from the point sources, transported, and permanently stored in the suitable subsurface geological formations. However, injecting CO2 into the subsurface has several failure risks. Therefore, a detailed integrated analysis is needed to build confidence for safe and permanent subsurface geological CO2 storage.

This doctoral thesis study evaluates the impermeable layers called seals/caprocks, which prevent the CO2 plume from migrating back to the atmosphere. A workflow is developed to characterize target caprock fracture risks by integrating different analytical techniques. This research helps build our confidence in safe and permanent subsurface CO2 storage. Without permanently removing the greenhouse gases, we might trigger irreversible environmental tipping points. Crossing the critical threshold might be devastating for the human race. Therefore, this study partially contributes to the fight against human-induced global warming.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Md Jamilur Rahman, portrett; 500px. Foto: Privat

Publisert 14. juni 2022 14:36 - Sist endret 23. juni 2022 13:38