English version of this page

Disputas: Marthe Grønlie Guren

Ph.d.-kandidat Marthe Grønlie Guren ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen Imaging and modelling nanoscale dynamics of mineral-mineral and mineral-fluid interfaces during mechano-chemical transformations for graden Philosophiae Doctor.

Marthe Grønlie Guren. Foto: Privat

Marthe Grønlie Guren. Foto: Privat

Disputas og prøveforelesning vil bli holdt i Auditorium 1, Geologibygningen. I noen tilfeller vil det være mulig å delta på prøveforelesningen og disputas digitalt, i så fall blir det lagt ut en lenke til Zoom.

Prøveforelesning

Torsdag 17 mars, 13:15-14:00, Aud 1, Geologibygningen / Zoom:

The role of evaporite deposits in tectonics

Kreeringssammendrag

Reaksjoner mellom bergarter og væsker er viktig for prosesser som skjer i jordskorpen, fra forvitring på overflaten til metamorfe omdannelser i nedre skorpe. For å forstå disse prosessene er man avhenging av å forstå hva som skjer på nanoskala langs mineraloverflatene. Denne avhandlingen dekker i hovedsak to temaer, oppløsning og oppsprekking av mineraler på nanoskala.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Gurens avhandling:

Imaging and modelling nanoscale dynamics of mineral-mineral and mineral-fluid interfaces during mechano-chemical transformations

Nanoscale interactions at mineral-fluid interfaces are important for processes occurring at the Earth's crust. Mineral dissolution occurs when a mineral is in contact with a fluid over time and can be observed by a change in mass. For dissolution to proceed, a fluid must be in contact with the crystal surface. If the mineral is not in contact with the fluid, the rock must provide a pathway to the mineral by a fracture or a fracture network.

The projects in this thesis have focused on dissolution kinetics and fracturing, and the results indicates that the access of water to a reacting surface might be limited by the compressive stress. When the stress increases, this might shut off the water supply which will limit mineral dissolution and hydration of minerals. However, when the compressive stress is smaller, there will be a constant water flow to the reacting surface, and dissolution and hydration reactions might progress. If the hydration reaction occurs with a volume increase, the surrounding rock might fracture. These fractures can propagate through the crystal as straight, oscillating or branching cracks, which cause damage in the surrounding material.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Marthe Grønlie Guren, portrett; 420px. Foto: Privat

Publisert 9. mars 2022 09:19 - Sist endret 7. juni 2022 10:14