English version of this page

Disputas: Kine Onsum Moseid

Ph.d.-kandidat Kine Onsum Moseid ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, vil forsvare avhandlingen The dim and distant past: Constraining aerosol forcing history in the 20th century for graden Philosophiae Doctor.

Kine Onsum Moseid. Foto: Privat

Kine Onsum Moseid. Foto: Astrid Bragstad Gjelsvik

Disputas og prøveforelesning vil bli holdt i Auditorium 1, Geologibygningen. I noen tilfeller vil det være mulig å delta på prøveforelesningen og disputas digitalt, i så fall blir det lagt ut en lenke til Zoom.

Prøveforelesning

Torsdag 17 mars, 14:30-15:15, Aud 1, Geologibygningen:

Aerosol-cloud interactions and their climate effects

Kreeringssammendrag

Menneskelig aktivitet har sørget for en stor økt konsentrasjon av aerosoler, som er små faste eller flytende partikler som svever i atmosfæren. Hvis det er mange nok aerosoler i atmosfæren kan de blokkere sollys - og dermed virke avkjølende på jorda. Arbeidet i denne avhandlingen viser at klimamodellene våre ikke gjengir faktisk blokkering av innkommende sollys slik som instrumentene har målt de siste 70 årene. Analyser av iskjerner viser at en grunn til dette kan være at vi har feilestimert hvor mye aerosoler vi har sluppet ut, kombinert med at klimamodellene ikke enes om den atmosfæriske levetiden til en aerosol - og dermed effekten av den.

Hovedfunn

Populærvitenskapelig artikkel om Moseids avhandling:

The dim and distant past: Constraining aerosol forcing history in the 20th century

Out of the multiple natural and anthropogenic factors affecting climate, greenhouse gases (GHGs) and aerosols from human activity dominate over the industrial era. The warming effect of the accumulating GHGs in the atmosphere is partly compensated by the aerosol cooling effect by reflecting incoming energy from the sun, and the historical disentanglement of these two effects can be used to estimate the future warming potential.

This doctoral work aids the disentanglement through investigating atmospheric aerosol concentrations and effects over the industrial era. Initial findings show that a subset of state-of-the-art earth system models do not recreate aerosol effects as we see recorded by ground based instruments.

Figure: Attributed temperature change relative to 1750
Attributed global near-surface air temperature change from 1750 to 2019. Notice the large uncertainty connected to the cooling effect from tropospheric aerosols (light gray), and the strong warming effect from carbon dioxide (pink). See larger version. Figure: Fig. 7.8 in IPCC, 202: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

To test whether this discrepancy is caused by errors in the aerosol emission inventories (which are input to these models) we have compared aerosol concentrations in ice cores to that in models and again found discrepancies. Since the discrepancy was most noticeable for Black Carbon (BC), we further investigated the model differences in BC treatment and found a large range in BC atmospheric lifetime. 

The longer the aerosol lifetime in the atmosphere is, the larger is the effect, meaning some models overestimate BC effects, despite the initial findings showing models in general underestimate aerosol effects, which underlines the complexity of aerosols' role and effects within the climate system.

Foto og annen informasjon:

Pressefoto: Kine Onsum Moseid, portrett; 800px. Foto: Astrid Bragstad Gjelsvik

Annet bildemateriale: Figur med beskrivelse og kreditering som spesifisert i artikkelen over, størrelse 1000px.

Publisert 9. mars 2022 09:15 - Sist endret 7. juni 2022 10:15