Prøveforelesning: Kimberly Ann Casey

Kimberly Ann Casey ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interactions between land ice and the atmosphere.

Tid og sted for disputasen

15. september 2011, klokken 13:15, Auditorium 1, Farmasibygningen

Publisert 2. sep. 2011 11:14 - Sist endret 14. sep. 2011 12:17