Prøveforelesning: Hom Nath Gharti

Hom Nath Gharti ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: State of knowledge on the characteristics and significance of "new" earthquake phenomena (tremors, slow-slip events, low-frequency earthquakes) .

Tid og sted for disputasen

30. september 2011, kl. 12:15, Auditorium 1, Farmasibygningen

Publisert 22. sep. 2011 10:34