Prøveforelesning: Evy Glørstad-Clark

Evy Glørstad-Clark ved institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Deep marine sedimentation - processes and depositional architecture.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Publisert 23. mars 2011 19:50 - Sist endret 23. mars 2011 23:19