Prøveforelesning: Lukas Gudmundsson

Lukas Gudmundsson ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Large-scale hydrological modelling: What do models model?

Tid og sted for disputasen

8. september klokken 13:15, Auditorium 1, Geologibygningen

Publisert 26. aug. 2011 19:52