Prøveforelesning: Harold Mc Innes

Harold Mc Innes ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hurricanes in the warming climate: How they are expected to change.

Om disputasen

30. september, 13:15 i Auditorium 1, Geologibygningen

Publisert 16. sep. 2011 11:24 - Sist endret 16. sep. 2011 11:24