Prøveforelesning: Karsten Müller

Karsten Müller ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Remote sensing techniques for assessing the mass balance and dynamics of large ice sheets - principles, state of the art and future development.

Tid og sted for disputasen

23 June, 13:15 i Auditorium 1, Geologibygningen

Publisert 10. juni 2011 10:05