Prøveforelesning: Monica Sund

Monica Sund ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Models of glacier sliding

Tid og sted for disputasen

15. desember 2011, klokken 13:15 i Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Les mer om Sunds arbeid her.

Publisert 1. des. 2011 13:24