Prøveforelesning: Binyam Lema Alemu

Binyam Lema Alemu ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Global climate over geologic time: how we know it, how well do we know it, and the role of CO2

Binyam Lema Alemu. FOTO: privat.

Tid og sted for disputasen

30. mars 2012 12.15 Auditorium 1, Geologibygningen.

For mer informasjon

Publisert 21. mars 2012 22:33 - Sist endret 3. jan. 2014 18:33