Prøveforelesning: Lars Eivind Augland

Lars Eivind Augland ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exhumation of high grade metamorphic rocks.

Tid og sted for disputasen

5. januar 2012 13:15 , Auditorium 1, Geologibygningen

Publisert 21. des. 2011 11:15