Prøveforelesning: Said Suleiman Bakari

Said Suleiman Bakari ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The presence and importance of submarine groundwater resources in a global perspective  

Said Suleiman Bakari. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

22. juni 14.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 8. juni 2012 16:16