Prøveforelesning: Andreas Michael Beinlich

Andreas Michael Beinlich ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The modern carbon cycle and its relationship to carbon cycling on a geological time scale

Andreas Michael Beinlich. FOTO: Privat

Tid og sted for disputasen

19. oktober 2012 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 5. okt. 2012 10:45 - Sist endret 10. okt. 2012 13:53