Prøveforelesning: Misganu Debella-Gilo

Misganu Debella-Gilo ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Laser scanning in geosciences.

Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

9. januar 2012 13:15 - 15:00, Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon se

Publisert 23. des. 2011 09:00