Prøveforelesning: Majduline El-Haj El-Tahir

Majduline El-Haj El-Tahir ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hydrology of the Nile basin

Majduline El-Haj El-Tahir. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

18. juni 14.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 6. juni 2012 14:25 - Sist endret 9. feb. 2014 22:31