Prøveforelesning: Ivan Føre

Ivan Føre ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Projected changes to the mid-latitude storm tracks under global warming.

 

Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

13. mars 2012 13.15 Forum, level 2, the CIENS building, Oslo Innovation Center

For mer informasjon

Publisert 2. mars 2012 14:26 - Sist endret 30. sep. 2013 12:46