Prøveforelesning: Kirsten Elyse Fristad

Kirsten Elyse Fristad ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Large igneous provinces and mass extinctions: association or causality?

Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

26. mars 2012 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 13. mars 2012 12:30 - Sist endret 9. feb. 2014 22:32