Prøveforelesning: Torbjørg Heid

Torbjørg Heid ved institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Remote sensing of changes in surface velocities of Greenland outlet glaciers, and what may be influencing these changes.

Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

27. januar 2012 13:15 - 15:00, Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon se

 

Publisert 18. jan. 2012 11:39 - Sist endret 18. jan. 2012 11:41