Prøveforelesning: Tobias Florian Hipp

Tobias Florian Hipp ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The significance of lowland permafrost in the Earth system

Tobias F. Hipp. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

11. september 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 30. aug. 2012 13:17