Prøveforelesning: Harald Iwe

Harald Iwe ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Air- and spaceborne radar interferometry for change detection: current technologies and performance, future developments

Harald Iwe. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

25. juni 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 12. juni 2012 13:55 - Sist endret 30. sep. 2013 12:46