Prøveforelesning: Karianne Staalesen Lilleøren

Karianne Staalesen Lilleøren ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Late glacial and Holocene climate change around the North Atlantic; marine and terrestrial evidences

Karianne S. Lilleøren. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

14. september 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 31. aug. 2012 13:55 - Sist endret 9. feb. 2014 22:39