Prøveforelesning: Cosmo Socrates Ngongondo

Cosmo Socrates Ngongondo ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Future climate change in Sub-Equator Africa: Weather systems, temperatures and the hydrological cycle  

Cosmo Socrates Ngongondo. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

19. juni 10.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 6. juni 2012 13:48 - Sist endret 6. juni 2012 14:11