Prøveforelesning: Oliver Plümper

Oliver Plümper ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Earth's water cycle: mantle, crust and exterior

Oliver Plümper. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

8. juni 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 25. mai 2012 09:35