Prøveforelesning: Jacqueline Elisabeth Reber Vettiger

Jacqueline Reber ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Salt tectonics

Jacqueline Reber. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

22. nov 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 8. nov. 2012 15:25 - Sist endret 9. feb. 2014 22:39