Prøveforelesning: Cornelia Roffeis

Cornelia Roffeis ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Growth of the Earth's continents: processes and time scales

Cornelia Roffeis. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

11. des 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 28. nov. 2012 14:44 - Sist endret 28. nov. 2012 14:59