Prøveforelesning: Nora Jennifer Schneevoigt

Nora Jennifer Schneevoigt ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Landform detection: A comparison of approaches based on reflectivity measurements versus terrain parameters

Nora Jennifer Schneevoigt. Foto: Privat

Tid og sted for disputasen

7. desember 13.15 Auditorium 1, Geologibygningen

For mer informasjon

Publisert 26. nov. 2012 10:50 - Sist endret 29. nov. 2012 22:02