English version of this page

Berggrunnsgeologi og litosfæreprosesser

Hva kjennetegner den faste jords utvikling, og hvordan har mantel- og skorpeprosesser vært med på å forme planeten vår slik den er i dag? 

 Foldete sandsteiner på Orknøyene, Skottland. Foto tatt fra arbeid i felt. Foto: L. E. Augland

Foldete sandsteiner på Orknøyene, Skottland. Foto tatt fra arbeid i felt. Foto: L. E. Augland

Forståelse av kontinentenes utvikling, hvordan fjellkjeder og oseaniske bassenger oppstår, samt hvordan miljø og forutsetninger for liv har endret seg med tiden, er av særlig interesse for denne forskergruppa. Vi benytter oss av både feltarbeid (strukturgeologi) og geokjemiske og geokronologiske metoder når vi forsker på mantel- og skorpeprosesser.

Les mer om forskningen innen berggrunnsgeologi og litosfæreprosesser

Publisert 29. juli 2022 12:13 - Sist endret 1. aug. 2022 14:21

Kontakt

Lars Eivind Augland, førsteamanuensis

Samarbeidspartnere

SFF CEED                   Njord

Logoer for CEED og Njord sentrene ved UiO.