Laboratorium Vulkan Geodesi

Et "state-of-the-art" laboratorium prosjekt for å avsløre de vulkanske prosessene bak geodetiske målinger. Vi ønsker å få kunnskap om prosessene i form av bakkebevegelser i vulkanen som fører til deformasjon. Dette gjøres med bruk av simuleringer av ulike deformasjonsegenskaper i prosessene.

Typisk eksempel på et InSAR bilde av en aktiv vulkan som er i ferd med å deformeres (her Mount Longonot, det østafrikanske riftsystem, ref kilde www.

Typisk eksempel på et InSAR bilde av en aktiv vulkan, Mount Longonot, det østafrikanske riftsystem. Bilde: Ref kilde www Earth of fire.

Les mer om prosjekt, mål og bakgrunn på de engelske websidene for prosjektet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert som en 4-årig stipendiatstilling ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo (Grant ref: 2014/3384, 100%, PhD stipend Experimental geofysikk, GEO, SI31).

Samarbeid

Prosjektet innebærer et aktivt internasjonalt samarbeid med Rikke Pedersen fra Nordic vulkanske Center ved University of Iceland, Reykjavik.

Physics of Geological prosesser (PGP) er en tverrfaglig forskergruppe som involverer forskere både fra Institutt for fysikk og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

 

Emneord: Vulkanisme; Geodesi
Publisert 30. mars 2015 10:16 - Sist endret 13. okt. 2016 22:36