English version of this page

UiO – Hive (eInfrastruktur)

Prosjektet UiO – Hive er et eInfrastruktur initiativ for å etablere et knutepunkt, og å etablere et samarbeid på tvers av institutter ved Det matematiske fakultet ved Universitetet i Oslo, for prosjekter som integrerer teknologisk utvikling og naturvitenskap.

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om aktiviteter og formål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Om prosjektet

Prosjektet Hive vil være en plattform for studenter og forskere til å kommunisere og dele ressurser til å designe og bygge instrumenter, samt alle back-end programvare for å støtte data fra IoT-strukturer. Prosjektet vil muliggjøre bruk av IoT-teknologi for å bygge skreddersydde og robuste verktøy for forskere innen naturfag, samt gi et sett nye utfordringer til eksisterende teknologi implementert i høyere breddegrad og kaldt miljø.

Med Hive-prosjektet vil vi ikke bare designe teknologi, men også vise nytteverdien av teknologi i virkelige utfordrende forhold når det gjelder vær og utilgjengelighet slik som på Finse og andre steder med ekstremt vær og lysforhold slik som på Svalbard.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO og Institutt for geofag. Finansiering vil støtte arbeidstid i verksted, teknologisk utvikling, samt gi støtte til kjøp av utstyr for innovasjon.

Prosjektet er finansiert for årene 2018 og 2019.

Samarbeid

Hive prosjektet er i samarbeid med forskningsprosjektene LATICE og ESCYMO, begge større prosjekter ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Plattform

Hive-initiativet bruker Github-plattformen for samarbeid.

Besøk vår samarbeidsplattform her: uiohive.github.io/Hive/

Publisert 23. aug. 2018 11:47 - Sist endret 2. mars 2022 17:53