ice2sea (avsluttet)

Nedsmeltingen av isbreene på land er et vesentlig bidrag til havnivåhevningen, og er en faktor som øker i større grad enn forutsatt bare for noen få år siden.

Ice2sea er et fireårig EU prosjekt under det 7ende rammeprogram for perioden 2010-2013. De er 24 europeiske partnere vil arbeide med å gi bedre estimater på bidraget til globale havnivåendringer fra breene på kloden. Det vil foregå fokuserte studier på ulike breområder som Antarktis, Grønland, Svalbard og Patagonia. Det inkludere både feltstudier, bruk av satellittdata og modellering.

Universitetet i Oslo ved institutt for geofag er sammen med Norsk Polarinstitutt de norske partnerne. Vi vil arbeide med breene på Svalbard og videreføre mye av det arbeidet som ble startet opp under det Polaråret (International Polar Year) i perioden 2007-2010 under prosjektet Glaciodyn.

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publisert 3. mars 2011 16:27 - Sist endret 1. apr. 2022 14:57