Implications and risks of engineering solar radiation to limit climate change (IMPLICC) (avsluttet)

Målet med prosjektet er å oppnå en betydelig økt kunnskap om muligheter og konsekvenser av nye foreslåtte løsninger, eller klimamanupulasjon, for å begrense klimaforandringer.

Om prosjektet

Tre komplekse klimamodeller vil bli brukt for å kvantifisere effektivitet og sideeffekter av et slikt klimamanupulasjonskonsept som har en reduksjon av den innkomne solstrålingen som mål. Simuleringene av et klima som blir modifisert gjennom klimamanupulasjon, vil bli utført basert på utslippsscenarier for fremtiden. Vi vil også bruke økonomisk modellering for å knytte sammen fordeler og sideeffekter av klimamanupulasjoner som blir studert.

Mål

Modellstudier vil bli utført for å se på stråling fra sola. Det vil være fokus på:

  • reflektorer i verdensrommet (plassert ved et Lagrangian punkt mellom jorden og sola)
  • innsprøyting av svovel i stratosfæren
  • dannelse av lave skyer over havet gjennom innsprøytning av sjøsalt i atmosfæren

Finansiering

  • EU - FP7

IMPLICC startet i juli 2009 og avsluttes i juni 2012

Les mer om IMPLICC på engelsk.

Publisert 21. feb. 2011 20:47 - Sist endret 13. okt. 2016 22:37

Deltakere

  • Jon Egill Kristjansson
  • Kari Alterskjær
  • Helene Muri
Detaljert oversikt over deltakere