Resultater på rekke og rad fra IPY-Thorpex

Det kommer stadig nye resultater fra deltakerne i prosjektet, både i form av vitenskapelige publikasjoner, disputaser og populærvitenskapelig formidling. Og nå like før jul kom november-utgaven av Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS) hvor prosjektdeltagerne er forfatterne av hovedartikkelen.

I oktober kom det ut et spesialnummer av Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society med 11 artikler og en oppsummerende lederartikkel som er knyttet til prosjektet.

Harold McInnes, som var stipendiat på prosjektet, har disputert. Tittelen på avhandlingen er ”An observation-based study of Arctic high-impact weather systems”, og den bygger blant annet på Andøya-kampanjen. Her finner du et kort sammedrag av avhandlingen på norsk (pdf). Mer informasjon om disputasen finnes på nettsidene til Universtitetet i Oslo.

NRK har sendt et innslag om prosjektet og forbedret varsling av polare lavtrykk i Schrödingers katt (innslag på tid 11.48).

 

Av Gudmund Dalsbø og Erlend Hermansen
Publisert 21. des. 2011 14:15 - Sist endret 31. okt. 2018 15:26