English version of this page

MAPLES – MAgma PLays with sedimEntary rockS

Med dette prosjektet ønsker vi å få bedre forståelse av prosesser og skaler for forurensning mellom vulkanske lag-ganger og sedimentære vertsbergarter. Prøver fra ulike steder skal samles inn og analyseres for å forstå hva som skjedde da magma varmet opp bergartene de trengte inn i.

Tre feltstudier vil muliggjøre hvordan MAgma PLays with sEdimentary rockS of different lithologies. Feltbildet: Sara Callegaro og Lars Eivind Augland fungerer som skala i bildet. Foto: Ella W. Stokke

Tre feltstudier vil muliggjøre hvordan MAgma PLays with sEdimentary rockS of different lithologies. Feltbildet: Sara Callegaro og Lars Eivind Augland fungerer som skala i bildet. Foto: Ella W. Stokke

Om prosjektet

Tiden vi lever i nå kalles Anthropocene, den menneskelige epoken, fordi menneskelig aktivitet fører til globale endringer i klima og miljø. For å forstå nåtiden studerer vi i MAPLES geologiske hendelser langt tilbake i tid, og som forårsaket lignende endringer på jorda som de vi er vitne til i dag. Hendelser som førte til store konsekvenser for livet på jorda, der mange arter døde ut i raskt tempo i noe man kaller masseutryddelser. Masseutryddelsene sammenfaller ofte med episoder med ekstrem vulkansk aktivitet, også kalt 'store vulkanske provinser' (LIPs), se Wikipedia. Vulkansk aktivitet førte til utslipp av klimagasser (karbondioksid, vanndamp, metan) og giftige gasser (svoveldioksid, forbindelser av klor, fluor eller brom), og i så store mengder at atmosfæren delvis forandret sammensetning.

Hvordan ble disse gassene produsert og sluppet ut til atmosfæren? Magma frakter med seg gasser som stammer fra mantelen (jordas indre), men gass blir også produsert når magma trengte inn i sedimentære bergartslag i jordskorpen og danner horisontale intrusjoner kalt lag-ganger. Det tar lang tid før lag-ganger avkjøles, og når varmen fra lag-gangene treffer bergartslagene, frigjøres gasser og spormetaller. Hvordan interaksjoner mellom magma og sedimentære bergarter foregår er bare delvis kjent.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Mål

Et mål med MAPLES er å forklare hvordan magma, sedimentære bergarter og miljø utveksler elementer og kjemiske forbindelser for å forstå hendelser fra den geologiske fortiden. Bedre kunnskap om hva som skjedde i fortiden, kan muligens representere forklaringer på endringer i klima og miljø vi er vitne til i dag.

Finansiering

Fult navn for prosjektet: MAgma PLays with sedimEntary rockS - Element exchange between magma, sedimentary host-rocks and environment. Norsk tittel er Magma vekselvirkning med sedimentære bergarter - element utvelksling mellom magma, sedimentære bergarter og miljø

 • Finansiering: NFR, FRIPRO  – Unge forskertalenter
 • Prosjekt nummer: 301096 (NFR) | 144995 (UiO)
 • Start: 15.08.2020. Slutt: 15.01.2024.

Samarbeid

Prosjektet MAPLES vil involvere forskere fra mange institusjoner, og bygger på kunnskap, og langvarig samarbeid mellom forskere fra Universitetet i Oslo, Uppsala (SE), Padova (IT) og McGill (CA). MAPLES vil i tillegg etablere nye samarbeid. 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Callegaro, Sara; Baker, Don R. & Marzoli, Andrea (2021). Quantifying S in silicate melts from their crystal cargo: data and applications.
 • Capriolo, Manfredo; Callegaro, Sara; Marzoli, Andrea; Aradi, László E.; Dal Corso, Jacopo & Newton, Robert J. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Deep CO2 from the Central Atlantic Magmatic Province during the end-Triassic mass extinction.
 • Lindström, Sofie; Callegaro, Sara; Davies, J.; Tegner, Christian; van de Schootbrugge, Bas & Krarup Pedersen, Gunver [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Tracing volcanic emissions from the CAMP volcanism in the sedimentary and biotic record.
 • Capriolo, Manfredo (2021). "Mass extinction-related CO2 emissions from Earth’s past" .
 • Capriolo, Manfredo; Callegaro, Sara; Dal Corso, Jacopo; Newton, Robert J.; Baker, Don R. & Renne, Paul R [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Synchrotron light X-ray microtomography reveals a crystalline mush within the deep plumbing system of Large Igneous Provinces.
 • Baker, Don R.; Callegaro, Sara; Renne, Paul R; De Min, A.; Whitehouse, Martin J. & Marzoli, A (2021). Don’t blame it on Fluorine: Low F concentrations in Deccan Traps magmas straddling the extinction interval estimated from in situ analyses on clinopyroxene.
 • Callegaro, Sara; Svensen, Henrik Hovland; Jerram, Dougal Alexander; Neumann, Else Ragnhild; Deegan, Frances M. & Polozov, Alexander [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Geochemistry of low-Ti Siberian Traps sills from the Tunguska Basin bears evidence of magma-crust interaction.
 • Belosa, Lea; Gaina, Carmen; Callegaro, Sara; Trønnes, Reidar G; Mazzini, Adriano & Meyzen, Christine M [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Constraining the enigmatic source of Vesteris Seamount volcanism.
 • Callegaro, Sara; Baker, Don R. & Marzoli, Andrea (2021). Quantifying S in silicate melts from their crystal cargo: data and applications.
 • Baker, Don R.; Callegaro, Sara; De Min, Angelo; Whitehouse, MJ & Marzoli, Andrea (2020). Fluorine partitioning between quadrilateral clinopyroxenes and melt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. feb. 2022 16:02 - Sist endret 14. mars 2022 08:57