English version of this page

NCCS på UiO

NCCS forskningssenter et ledende forum for innovasjon som bidrar til oppskalering av CO2 fangst og lagring.

Illustrasjon/bilde: Kreditt. NCCS Sintef

Illustrasjon/bilde: Kreditt. NCCS Sintef

NCCS; Norwegian CCS Research Centre, er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), ledet av SINTEF.

NCCS prosjektarbeidet er oppdelt i 12 arbeidsområder, som hver adresserer et viktig aspekt av CO2 fangst, transport og lagring; byggesteinene i CO2 verdikjeden.

  • Oslo Universitet er også ansvarlig for Task 9 – strukturgeologi, i samarbeid med Norsk Geoteknisk Institutt (NGI).
  • Oslo Universitet er også ansvarlig for Task 1 – CCS verdikjeder og juridiske aspekter, i samarbeid med Nordisk institutt for sjørett.

Publisert 7. feb. 2022 13:00 - Sist endret 7. feb. 2022 13:07

Kontakt

Alvar Braathen - Prosjektleder

Rikke Bruhn - Prosjektkoordinator

Samarbeidspartnere

UIO Energi           NCCS - Sintef

Image may contain: Fruit, Font, Circle, Recreation, Berry.