English version of this page

CO2-lagring

Lagring av karbondioksid (CO2) i undergrunnen kan være en viktig strategi for å redusere klimagassutslipp til atmosfæren fra store punktkilder. Målet til vår gruppe er å forske på sikker og effektiv lagring av CO2 i steinformasjoner på havbunnen eller andre geologiske miljøer. Vi har flere forskerprosjekter og bidrar i FME-sentre for å oppnå kunnskap om fremtidig CO2 lagring.

Lagring av karbondioksid (CO2) for eksempel under havbunnen på kontinentalsokkelen er en lovende løsning for å redusere CO2-utslipp til atmosfæren.

Forskergruppen for CO2-lagring ved Institutt for geofag har over flere år fått stor erfaring med de geokjemiske reaksjonene som forekommer mellom mineraler, vann og forskjellige gasser, samt gjennom vår petroleumsrelaterte forskning ved instituttet.

Vi var partner i SUCCESS (FME; 2009 - 2018), og er nå med i senteret NCCS – Industry driven innovation for fast track CCS deployment. NCCS har SINTEF som vertsinstitusjon, og har en varighet på åtte år (FME: 2016 - 2024).

Leder for forskergruppen er prof. Alvar Braathen. Forskergruppen har flere doktorgradsstudenter og postdocs som samarbeider i andre CCS-prosjekter ved instituttet.

NCCS – FME senter

NCCS – Et senter finansiert av Norges forskningsråd gjennom FME - Forskningssentre for miljøvennlig energi. 
NCCS – Et senter finansiert av Norges forskningsråd gjennom FME Forskningssentre for miljøvennlig energi.

Norge er sterkt forpliktet til å redusere atmosfærisk CO2 og bekjempe klimaendringer. NCCS, det norske CCS forskningssenteret, er et FME (Senter for Miljøvennlig Energiforskning). NCCS har som mål å utvikle geologisk lagring av CO2 gjennom industridrevet innovasjon og påvise store hindringer for distribusjon.

Forskningssenteret er organisert i to spor hvor den første er rettet mot norsk industri og den andre til å lagre store mengder europeisk CO2 i Nordsjøbassenget.

Prosjektflyten i NCCS består av 12 arbeidspakker som omhandler mange forskjellige aspekter av CO2-lagringskjeden, inkludert ulike problemer knyttet til fangst, transport og lagring. Ved Universitetet i Oslo leder førsteamanuensis Elin Skurtveit (NGI & GEO) arbeidspakke 9 – Structural derisking. Denne arbeidspakken tar sikte på å redusere risikoen knyttet til injeksjon og lagring av CO2 og utvikle teknikker for å adressere forsegling av forkastninger og integritet. Spesifikke mål å adressere inkluderer:

  • Forkastnings og migreringsbaner i Smeaheia-regionen
  • Hvordan forbedre geologiske og geomekaniske modeller for området
  • Utfordringer knyttet til trykkutmattelse før injeksjon
  • Forbedrede modeller for flow og reaktivering i forkastninger
  • Muligheten for ekstra lagringsvolumer relatert til satellittlagringssteder (ekstra injeksjonsbrønner) i Smeaheia-regionen

NCCS-senteret er lagt til SINTEF Energy Research, og har samarbeid med universiteter fra hele verden samt et stort antall industripartnere. Fra Univesitetet i Oslo deltar:

Om senteret og aktiviteter se websidene: NCCS – Industry driven innovation for fast track CCS deployment

CO2 Storage – SUCCESS-CEER (2009-18)

Forskergruppen for CO2 lagring ved Institutt for geofag var partner i SUCCESS centre - Critical Elements and Superior Strategy, et annet av sentrene for miljøvennlig energiforskning (FME). Senteret var for perioden 2009 til 2018.

CO2 Storage – SUCCESS, Et FME senter finansiert av Norges forskningsråd.
CO2 Storage – SUCCESS centre - Critical Elements and Superior Strategy, 

Sluttrapport for SUCCESS FME er tilgjengelig fra: 

Emneord: CO2 lagring, SUCCESS-FME, NCCS - FME
Publisert 3. jan. 2019 15:21 - Sist endret 22. apr. 2022 13:24