English version of this page

CO2-lagring  –  NCCS

Lagring av karbondioksid (CO2) i undergrunnen kan være en viktig strategi for å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren fra store kilder. Målet med gruppen er å forske på sikker og effektiv lagring av CO2 i steinformasjoner på havbunnen eller andre geologiske miljøer. Vi har flere forskningsprosjekter og bidrar til FME-sentre til å oppnå kunnskap om fremtidig CO2 lagring.

Lagring av karbondioksid (CO2) for eksempel under havbunnen på kontinentalsokkelen er en lovende løsning for å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Forskergruppen for CO2-lagring ved Institutt for geofag har i flere år fått stor erfaring med de geokjemiske reaksjonene som forekommer mellom mineraler, vann og forskjellige gasser, samt gjennom vår petroleumsrelaterte forskning ved instituttet.

Vi har vært partnere i FME senteret SUCCESS (2009 - 2018) og deltar nå i FME senteret NCCS – Industry driven innovation for fast track CCS deployment, med SINTEF som vertsinstitusjon, og som skal operere i åtte år (2016 - 2024).

Professor Alvar Braathen leder for tiden forskergruppen som inkluderer flere doktorgradsstudenter og postdocs som samarbeider i andre CCS-prosjekter ved instituttet.

NCCS – FME senter

NCCS – Et FME senter finansiert av Norges forskningsråd. Link: FME

Norge er sterkt forpliktet til å redusere atmosfærisk CO2 og bekjempe klimaendringer. NCCS, det norske CCS forskningssenteret, er et FME (Senter for Miljøvennlig Energiforskning). NCCS har som mål å utvikle geologisk lagring av CO2 gjennom industridrevet innovasjon og påvise store hindringer for distribusjon.

Forskningssenteret er organisert i to spor hvor den første er rettet mot norsk industri og den andre til å lagre store mengder europeisk CO2 i Nordsjøbassenget.

Prosjektflyten i NCCS består av 12 arbeidspakker som omhandler mange forskjellige aspekter av CO2-lagringskjeden, inkludert ulike problemer knyttet til fangst, transport og lagring. Ved Universitetet i Oslo leder førsteamanuensis Elin Skurtveit (NGI & GEO) arbeidspakke 9 – Structural derisking. Denne arbeidspakken tar sikte på å redusere risikoen knyttet til injeksjon og lagring av CO2 og utvikle teknikker for å adressere forsegling av forkastninger og integritet. Spesifikke mål å adressere inkluderer:

  • Forkastnings og migreringsbaner i Smeaheia-regionen
  • Hvordan forbedre geologiske og geomekaniske modeller for området
  • Utfordringer knyttet til trykkutmattelse før injeksjon
  • Forbedrede modeller for flow og reaktivering i forkastninger
  • Muligheten for ekstra lagringsvolumer relatert til satellittlagringssteder (ekstra injeksjonsbrønner) i Smeaheia-regionen

Senteret NCCS – Industry driven innovation for fast track CCS deployment er lagt til SINTEF Energy Research og har samarbeid med universitet fra hele verden, og et stort antall industri partnere. Fra Universitetet i Oslo er det to partnere og bidragsytere til NCCS:

CO2 Storage – SUCCESS-CEER (2009 - 2018)

CO2 Storage – SUCCESS, Et FME senter finansiert av Norges forskningsråd.

Forskergruppen for CO2 lagring ved Institutt for geofag var partner i SUCCESS centre - Critical Elements and Superior Strategy, et annet av sentrene for miljøvennlig energiforskning (FME). Senteret var for perioden (2009 - 2018).

Institutt for geofag fungerte som Oslo-knutepunktet med SUCCESS – CEER med tilleggsbidrag fra forskergruppene:

Sluttrapporter er tilgjengelig på: www.fme-success.no

Emneord: CO2 lagring, SUCCESS-FME, NCCS - FME
Publisert 3. jan. 2019 15:21 - Sist endret 26. feb. 2020 13:58