English version of this page

CO2 lagring

Lagring av CO2 i egnede geologiske formasjoner i undergrunnen kan bli viktig for å redusere CO2-gass i atmosfæren. 

NCCS-feltarbeid ved Utah USA. Foto: Ivar Midtkandal

NCCS-feltarbeid Oman. Foto: Ivar Midtkandal

Lagring av karbondioksid (CO2) i undergrunnen kan bli en viktig strategi for å redusere utslipp av CO2-gass i atmosfæren fra store punktkilder.

Målet til denne gruppa er å forske på trygg og effektiv lagring av CO2 i bergartsformasjoner på havbunnen og i andre geologiske miljøer. Vi dekker flere prosjekter og bidrar til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) slik at vi kan tilegne oss mer kunnskap for fremtidig CO2-lagring.

Publisert 1. aug. 2022 13:31 - Sist endret 2. aug. 2022 11:30

Kontakt

Alvar Braathen, professor

Collaborators

 UiO Energi       NFR - FME

logo FME and UiO: Energy

Prosjekter