English version of this page

Climate change and ecosystems management in Malawi and Tanzania

Zambezi River Basin (ZRB) er et afrikansk dreneringsbasseng hvis hovedkilde er Zambezi River (wikipedia). Det er det viktigste vannbassenget i Sør-Afrika. ZRB står overfor økt risiko for vannmangel på grunn av klimaendringer og økt befolkning. Se større kart over ZRB-vannbassenget og området rundt. Foto/kart: Prosjektgruppen

Zambezi River Basin (ZRB) er et afrikansk dreneringsbasseng hvis hovedkilde er Zambezi River (wikipedia). Det er det viktigste vannbassenget i Sør-Afrika. ZRB står overfor økt risiko for vannmangel på grunn av klimaendringer og økt befolkning. Se større kart over ZRB-vannbassenget og området rundt. Foto/kart: Prosjektgruppen

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Om prosjektet

Zambezi River Basin (ZRB) i Sør-Afrika er et hotspot-økosystem i rask utvikling, som står overfor økt risiko for vannmangel på grunn av effekt av klimaendringer og økt befolkning. Å forstå hvordan endringer i klima- og lokalt menneskeskapt press (f.eks. endringer i arealbruk eller -forvaltning) påvirker hydro- og biogeokjemiske prosesser som styrer grunn- og overflatevannsressurser i ZRB er derfor nøkkelen til å oppnå bærekraftig forvaltning av økosystemet.

Imidlertid så truer mangel på bærekraftig forvaltning av naturressurser og økosystemtjenester på grunn av lite kunnskap; både menneskelig og institusjonell kapasitet, den nåværende og fremtidige statusen til ZRB, og dermed velferden til folket i regionen. Regjeringene i Tanzania og Malawi har prioritert politikk og programmer som fokuserer på bærekraftig naturressursforvaltning og landbruksproduksjon. Retningslinjene og strategiene anerkjenner utfordringene med klimaendringer og andre stressfaktorer på disse sektorene.

Les mer utfyllende om prosjektet på engelsk ...

Bærekraftmål (SDGs) adressert i prosjektet.

Mål

Dette prosjektet er organisert rundt forståelse, forbedring og bedre forvaltning av skjøre økosystemer på den ene siden og kapasitetsbygging på den andre siden. Derfor er det overordnede målet å styrke institusjoner i Malawi og Tanzania til å kunne utføre forskning som fører til positiv politikk/praksisendring for bærekraftig forvaltning av skjøre økosystemer, sårbarhet for klimaendringer og lokale menneskeskapte aktiviteter. Et mål er også å sikre at denne kapasiteten og kunnskapen lever videre etter at prosjektet avsluttes. Det er definert i alt 5 målgrupper for prosjektet.

Les mer utfyllende om mål på engelsk...

Bakgrunn

Prosjektet er en del av NORHED II, et norskt program for kapasitetsutvikling i høyere utdanning og forskning for utvikling. NORHED II har som mål å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland. Et mål er utdanne kandidater med høy kompetanse, mer og høyere kvalitet på forskning og mer inkluderende høyere utdanning.

Finansiering

Full tittel for prosjektet er 'Climate change and ecosystems management in Malawi and Tanzania'. Prosjektet er en del av NORHED II – Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development. 

Les mer om programmet NORHED II

Prosjektnummeret i NORHED er #63826. Prosjektet er finansiert av Norad - direktoratet for utviklingssamarbeid.

Prosjektet startet opp i 2021, og med varighet til 2026.

Samarbeid

NORHED II PROJECT  –  Climate change and ecosystems management in Malawi and Tanzania, er et internasjonalt forskningssamarbeid som involverer forskere fra universiteter og partnere i Norge og Afrika. Forskningsarbeidet ledes av to koordinatorer.

Se prosjektets deltakere og personer på våre engelske nettsider

Dette er koordinatorer og partnere:

Koordinator i nord (Norge):

  • Universitetet i Oslo, Institutt for geofag: Professor Chong-Yu Xu

Koordinator i sør (Tanzania og Malawi, Afrika):

  • University of Malawi, Faculty of Science: Professor Cosmo Ngongondo 

Partnere i sør (Tanzania og Malawi, Afrika):

  • University of Dar es Salaam, Institute of Resource Assessment: Dr. Joel Nobert 
  • Mzuzu University, Research and Development Directorate: Professor Wales Singini
Emneord: NORHED II, Hydrologi
Publisert 21. mars 2022 13:12 - Sist endret 2. sep. 2022 11:32

Kontakt

Chong-Yu Xu, professor og prosjektleder, Institutt for geofag

Koordinatorer / partnere

Koordinator i Nord:

  • Chong-Yu Xu, Prof., University of Oslo, Dept of Geoscience

Koordinator i Sør:

  • Cosmo Ngongondo, Prof., University of Malawi, Faculty of Science

Partnere i Sør

  • Dr. Joel Nobert, University of Dar es Salaam, Institute of Resource Assessment
  • Wales Singini, Prof., Mzuzu University, Research and Development Directorate

Deltagere

Liste med deltagere (på engelske nettsider)