English version of this page

Bærekraftmål (SDGs) adressert i prosjektet

Prosjektet 'Climate change and ecosystems management in Malawi and Tanzania' for forskning og samarbeid mellom norske og afrikanske forskere og partnere oppfyller fem av 17 mål for bærekraftig utvikling definert av FN.

Plakat:The UN-level Sustainable Development Goals (2015–2030) adresserer de globale utfordringene, inkludert fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet. Plakat: FN

The UN-level Sustainable Development Goals (2015–2030) adresserer de globale utfordringene, inkludert fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet. Plakat: FN

FN fastslår at: "The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries - developed and developing - in a global partnership." United Nations – THE 17 GOALS

Bærekraftmål som blir adressert i prosjektet

Hovedmålet med prosjektet 'Climate change and ecosystems management in Malawi and Tanzania' prosjektet er å generere forskningsbasert kunnskap og forståelse av miljøtilstanden og forventede virkninger av klimaendringer og lokale menneskeskapte aktiviteter på hydro-biogeokjemiske prosesser i Zambezi River Basin (ZRB). – ZRB er det viktigste vannbassenget i Sør-Afrika.

ZRB står overfor økt risiko for vannmangel på grunn av virkningene av klimaendringer og økt befolkning. De hydro-biogeokjemiske prosessene styrer mengden og kvaliteten på vannressurser i skjøre økosystemer i og rundt bassenget og de tilhørende sosioøkonomiske konsekvensene i Malawi og Tanzania.

Prosjektet er designet for å adressere kunnskapsmangler og benytter både  naturvitenskap og samfunnsvitenskap for å forstå ZRB-økosystemet, under disse bærekraftmålene:

Prosjektets mål/ bidrag til UNs bærekraftmål er innenfor:

Mål 4. God utdanning

Mål 5. Likestilling mellom kjønnene

Mål 14. Livet i havet

Mål 15. Livet på land

Mål 17. Samarbeid for å nå målene

Les mer hvordan bærekraftmålene møtes i prosjektet på engelske nettsider

Om FNs bærekraftmål

FN-målene for bærekraftig utvikling (2015–2030) tar for seg de globale utfordringene, inkludert fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet i verden.

Gå til websider for FNs bærekraftmål (på engelsk)

 

Publisert 21. mars 2022 14:34 - Sist endret 21. mars 2022 18:59