Increased preparedness for oil spill modelling using improved ocean models (OILWAVE) (avsluttet)

Det viktigste forskningsområdet vil fokusere på en forbedring av den numeriske representasjonen av havstrømmer og blanding ved å inkludere data fra bølge modeller og å inkludere omfattende bølge-olje-strøm interaksjonsprosesser i met.no værvarslingssystem.

Mål

Målet er å forbedre modelleringen av oljeutslipp gjennom bruk og utvikling av state of the art modeller for olje og bølge interaksjon.

Bakgrunn

Strøm og blanding er viktig for spredning og adveksjon av olje i havet. Imidlertid er det vanskelig å modellere havstrømmer korrekt i rom og tid på grunn av energetiske virvler i havet. I et eksisterende NFR prosjekt (BioWave) utvikler vi et nytt model system som kobler bølgedrift og havstrømmer på en naturlig måte og det er derfor mulig å bruke høy kvalitets varsler for bølge feltene og den assosierte bølge driften for å forbedre drift beregningene i havet. Vi vil forsøke å tilpasse denne nye modellen til å inkludere bølge-olje interaksjon (som er ignorert i BioWave) for å produsere et mer pålitelig system for å varsle olje drift. De viktigste temaer er

  • å forbedre skjemaet for blanding i den øverste delen av havet
  • å forbedre parametriseringen av små skala bølge-olje interaksjoner
  • validere det nye systemer med observasjoner fra felt undersøkelser og fra dokumenterte olje-utspillsulykker

Finansiering

  • Forskningsrådet, Program PETROMAX

Oilwave startet i 2011 og avsluttes i 2013

Publisert 22. feb. 2011 14:58 - Sist endret 1. apr. 2022 09:35