ERC Advanced Grant 'Beyond Plate Tectonics'

Den platetektoniske teorien ga oss et rammeverk for å forstå deformasjon og vulkansk aktivitet på Jordens overflate. Den gjorde det mulig for oss å forstå platebevegelser, men teorien inkluderte ikke en mekanisme for å forklare dynamikken i det underliggende konvektive systemet forårsaket av varmestrømmer fra Jordens kjerne og mantelen, og opprinnelsen til intraplate vulkanisme som hotspots (varmepunkter) og store vulkanske provinser (LIP). I Beyond Plate Tectonics utforsker vi mekanismene som knytter overflatevulkanisme og deformasjoner med prosesser i mantelen. En hovedhypotese er at varmesøyler fra mantelen langs marginene på stabile områder med lav seismisk skjærhastighet kan forklare overflatefordelingen av hotspots, LIPs og kimberlitter.

European Research Council

Dette prosjektet har sine hovedsider på engelsk.

Les mer om forskning og mål på engelske websider.

 

Bakgrunn

Forskere ved Universitetet i Oslo og Geodynamics Group ved Norges geologiske undersøkelse spiller en aktiv rolle i prosjektet, i tillegg til flere internasjonale medlemmer av prosjektgruppen (f.eks GFZ, Potsdam og Utrecht University) som bidrar med vitenskapelig tyngde til prosjektet.

Prosjektet ble opprinnelig administrert av Physics of Geological Processes (PGP), et av Norges første Senter for fermragende forskning.

Finansiering

Advanced Grant (AdG), detaljer: ERC-2010-AdG_20100224. Prosjekt periode 2011-2016.

Samarbeid

 

Publisert 6. mai 2015 15:55 - Sist endret 31. okt. 2018 16:04

Kontakt

Trond Helge Torsvik, professor