Fagleg-pedagogisk dag 2017

Læraranes årlege etterutdanningsdag er torsdag 2. november på Blindern. På UiOs Fagleg-pedagogisk dag kan du få med deg aktuelle foredrag i fag du underviser eller som du er interessert å læra meir om. Institutt for geofag og NHM deltar med fleire foredrag.

Programmet for geofag, Fagleg-pedagogisk dag

Institutt for geofag og Naturhistorisk museum har i år fleire foredrag på fFagleg-pedagogiske dag, UiO. Alle foredraga vert halde i Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 4.

Du kan mellom anna læra meir om skyer og meteorologi, og kva skyene innebærer...

Skyer har stor betydning for været og finnes i alle moglege former. I foredraget til Helene Muri: 'Jeg ser på de gråblå skyer (Obstfelder, 1893) - Et foredrag om skyer', vil du læra meir om nettopp skyer. Foto: UiO/GKT

Eller du kan læra meir om fossiler i foredraget; Katastrofer og nye muligheter – Oslofeltets fossiler avslører utvikling av dyreliv over millioner år, av ein ekspert på området - professor Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, UiO.

Du kan også få ny aktuell viten ved å følgja desse to geo-foredraga ...

  • 'Antropocen og den dype tiden', av geolog og forskar Henrik H. Svensen

  • 'Minkende landis og betydning for havnivåstigning', av postdoktor Paul Leclercq

Sjå programmet og presentasjon av foredragene frå GEO på denne webside.

Publisert 1. aug. 2017 14:54 - Sist endra 12. okt. 2020 10:33